NRK Meny
Normal

Ny plan skal dempe konfliktnivået mellom reindrifta og lokalsamfunnet

Troms lager, som det første fylket, en plan for reindrifta. Den skal bidra til å dempe konfliktnivået mellom reindrifta og lokalsamfunn.

Reindrift, reinflokk, reinsdyr

Målet er at reindriftsnæringen og kommunene skal få bedre kontakt, dialoger og møteplasser.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Som det første fylket i landet, lager Troms en regional plan for reindrift. Planen er et samarbeid mellom kommuner, næringen selv og forskning.

– Vi vil prøve å ta en rolle for å bidra til mer kunnskap, mindre konflikter og mer forutsigbarhet, sier fylkesråd for næring, Willy Ørnebakk.

Målet er sikre en bærekraftig reindrift i Troms, i balanse med andre samfunnsinteresser. Planen skal synliggjøre og øke kunnskapen om reindriftsnæringen, og sikre grunnlaget for samisk kulturnæring. Forutsigbarheten for forvaltning og næring skal også økes.

90 representanter for reindriftsnæringa, kommunene, forvaltningen og forskning møttes på det første møtet om en ny reindriftsplan.

Willy Ørnebakk

Fylkesråd for næring i Troms, Willy Ørnebakk.

Foto: Thor Thrane / NRK

Bedre kommunikasjonen

Den norsksvenske reinbeitekonvensjonen gikk ut i 2003. Nasjonale myndigheter har ikke klart å fornye dem, og det er en stor utfordring som fører til mange konflikter og diskusjoner i kommuner, sier Ørnebakk.

– Fylkeskommunal plan kan ikke justere noe på rettighetsbildet, på beiterett og områder. Men vi kan gjøre ganske mye for å bedre kommunikasjonen, forståelsen og samle kunnskap og informasjon i felles planer som gjør det lettere for planleggere, sier han.

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Per Mathis Oskal

Per Mathis Oskal fra Sørreisa i tillegg til reindriftsutøver også sametingsrepresentant i næring- og kulturkomiteen.

Foto: Åse Pulk/NRK

Forventer praktiske resultater

Reindriftsutøver Per Mathis Oskal bor på Andsvannet i Sørreisa. Han deltok på møtet, og er glad for arbeidet som er satt i gang i Troms.

– Jeg synes det er veldig viktig på mange områder. Det ene er at man får mer kjennskap og kunnskap ut i kommunene om reindriftsnæringen i fylket. Det andre er at man får vist hva næringen betyr for lokalsamfunnene, sier Oskal.

Han er helt overbevist om at det vil komme praktiske resultater ut av en slik plan. Han tror også, som Ørnebekk, at det vil bidra til å dempe konfliktnivået.

– Konflikter handler mange ganger om at man ikke kjenner så godt til hverandre, og at man snakker forbi hverandre. Jeg tror at når alle aktørene får bedre kontakt, dialoger og møteplasser, vil det dempe og forebygge konflikter i tiden framover, sier Oskal.

Den nye planen blir trolig ferdig neste år.