NRK Meny
Normal

Nikoline (2) omkom i snøskred – nå krever foreldrene millionerstatning

Foreldrene krever 4,4 millioner kroner i erstatning fra Longyearbyen lokalstyre, gruveselskapet Store Norske og Sysselmannen på Svalbard etter at dattera omkom i det store snøskredet i Longyearbyen i 2015.

Kim Rune Røkenes og datteren Nikoline (2)

Begge døtrene til Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen ble begravd i snøskredet i Longyearbyen på Svalbard. Deres yngste datter (Nikoline – bildet) omkom.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsens døtre Pernille (da 3) og Nikoline (2) ble begravet i snømassene i Longyearbyen 19. desember 2015. Etter om lag to timer ble de funnet, svært nedkjølte. Pernille overlevde, men lillesøster Nikoline omkom.

Nå har familien bestemt seg for å kreve erstatning 4,4 millioner kroner i erstatning fra gruveselskapet Store Norske, Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen på Svalbard ved riksadvokaten.

– Fikk aldri informasjon om rasfaren

– De etterlatte mener at etterforskningen fra Spesialenheten for politisaker har vist at flere av disse skredrapportene var kjent. Men fordi at man ikke var enige om hvem som skulle følge opp hva, så ble det aldri gjort noe. Det førte igjen til denne tragiske ulykken. Fordi de som bodde i disse boligene fikk aldri informasjon om den store rasfaren som forelå, og som fremgikk av rapportene som alle hadde tilgjengelig, sier familiens advokat Christian Lundin til NRK.

Etterforskning ble satt i gang like etter dødsskredet, men statsadvokaten i Troms henla saken. Advokat Lundin påklaget på vegne av pårørende henleggelsen, og saken ble oversendt Riksadvokaten som ga beskjed om at omstendighetene som gjaldt snøskredet skulle etterforskes.

I november 2017 henla Spesialenheten saken mot sysselmannen, lokalstyret og Store Norske.

Lundin sier kravet om erstatning skal dekke inntektstapet til begge foreldrene. Det er også oppreisningserstatning for foreldrene og søsteren til Nikoline.

Foreldrene til Nikoline har også anket Spesialenhetens henleggelse.

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) da huset deres ble tatt av snøskredet i Longyearbyen i 2015.

Intervju med foreldrene i 2016.

Mener man visste mye om faren

– Klagen over avgjørelsen om henleggelse, er den strafferettslige delen, mens kravet om erstatning er den sivilrettslige delen. Den er helt uavhengig av hva som skjer med straffesaken. Den sivilrettslige delen av saken handler om hvem som skal bære risikoen for denne skaden. Kan noen klandres for at denne ulykken skjedde? Det mener de etterlatte at man kan fordi man har sittet med mye kunnskap om rasfaren uten å gjøre noe med det, og heller ikke informert beboerne i husene som ble truffet av snømassene, sier advokaten.

– Hvem bør ta hovedansvaret?

– Det er først og fremst Longyearbyen lokalstyre, som var eier og som ikke informerte leietakerne om rasfaren, og som heller ikke gjorde noe med det. Dernest er det Sysselmannen på Svalbard som heller ikke iverksatte evakuering. Og det siste er Store Norske som tidligere eide boligene. Problemene er at i forhandlingene mellom lokalstyret og Store Norske i 2008, så visste man at det var stor rasfare. Det var kartlagt gjennom skredrapporter. Men så ble man ikke enige om hvem som hadde ansvaret med å følge opp skredsikring, og det resulterte i at ingenting ble gjort. Det førte igjen til at denne tragiske ulykken inntraff. Hadde man fulgt opp det som fremgikk av skredrapportene, så hadde man hatt et helt annet fokus på det, og da hadde også beboerne blitt varslet. Da hadde heller ikke de som ble rammet av dette tatt sjansen på å bo i disse boligene. Men de fikk altså ingen informasjon før de flyttet inn, sier Lundin.

– Hva tror du om mulighetene for å nå fram med erstatningskravet?

– Gjennom den grundige etterforskningen som Spesialenheten har gjort, er det kartlagt at det er en rekke forhold som er kritikkverdige. Det som fremgår av etterforskningen, styrker de etterlattes krav om erstatning, avslutter de etterlattes advokat.

Håper saka kan løses uten rettssak

Leder av Longyearbyen lokalstyre Arild Olsen sier de nettopp har fått kravet for foreldrene til toåringen.

-Det er ingenting i kravbrevet som fraviker vår oppfatning av at Lokalstyret ikke har opptrådt grovt uaktsomt. Vi er innstilt på å ha en fortsatt god dialog med foreldrene, sier Olsen, som håper saka kan løses uten rettssak.

Administrerende direktør i Store Norske Wenche Ravlo sier til NRK at de ikke har fått satt seg inn i kravet fordi de nettopp har mottatt det.

Sysselmann, Kjerstin Askholt henviser til regjeringsadvokaten.

Snøskred Svalbard

To personer omkom i det store snøskredet i 2015.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix