Nei til oppdrett i Straumsfjorden

Wilsgård Fiskeoppdrett har fått endelig nei til å etablere et oppdrettsanlegg i Straumsfjorden mellom Kvaløya og Malangen i Tromsø kommune. Det skjer ved at Fiskeridirektoratet opprettholder Troms fylkeskommunes vedtak om avslag på søknaden. Det har vært en omfattende saksbehandling i denne saka, der også Kommunaldepartementet ikke ville omgjøre avslaget.