Nå skal Svalbard-skredet etterforskes: – Vi har kjempet for dette

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes mistet datteren Nikoline (2).

Kim Rune Røkenes og datteren Nikoline (2)

Kim Rune Røkenes mistet datteren Nikoline (2) i skredet på Svalbard.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Pia Sivertsen og Kim Rune Røkenes mistet datteren Nikoline da dødsskredet rammet 19. desember i fjor.

Siden den tragiske formiddagen har de kjempet for at noen må stilles til ansvar for hendelsen, som også tok livet av trebarnsfaren Atle Husby.

I dag ble det kjent at riksadvokaten omgjør statsadvokatens beslutning om å henlegge etterforskningen av skredulykken, og sender den til Spesialenheten for politisaker.

– Vi er lettet og glad for at saken nå blir etterforsket. Det er dette vi har kjempet for, sier Kim Rune Røkenes til NRK.

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsen mistet datteren Nikoline (2) da huset deres ble tatt av snøskredet i Longyearbyen i 2015.

Elleve hus knust

Kim Rune Røkenes og Pia Sivertsens døtre Pernille (da 3) og Nikoline (2) ble begravet i snømassene. Etter om lag to timer ble de funnet, svært nedkjølte. Pernille overlevde, men lillesøster Nikoline omkom.

Elleve av de såkalte spisshusene ved Longyearbyen sentrum ble truffet av rundt 5000 tonn snø fra fjellsiden opp mot Sukkertoppen. Flere rapporter har gjennom åra påpekt at bebyggelsen ligger skredutsatt til.

Knuste spisshus i Longyearbyen

Elleve hus ble ødelagt i skredet.

Foto: Geir Barstein

Det har ofte gått skred fra fjellsiden, men aldri før av dette omfanget.

– Nå kan de kanskje omsider få belyst denne saken skikkelig, sier advokaten til foreldrene, Christian Lundin.

– Og få svar på hvordan denne tragiske ulykken kunne finne sted. Det er flere sentrale aktører her som de etterlatte mener har begått feil, blant annet neglisjert totalt de advarslene som er belyst gjennom flere rapporter.

– De var i realiteten fanget i sin egen dødsfelle, men de visste ikke noe om det. Det visste både Sysselmannen og lokalstyret om, at det var stor fare for ras, sier Lundin.

Ettersom foreldrene ikke har fått bistandsadvokat fra det offentlige har han hjulpet foreldrene med saken, uten vederlag.

– Full forståelse

Det var Troms og Finnmark statsadvokatembete som hadde skredulykken til vurdering, og som både henla saken i juni i år, og igjen henla saken da avgjørelsen ble påklaget. Embetsleder for Troms og Finnmark statsadvokatembete, Lars Fause, tar likevel ikke selvkritikk når henleggelsen nå altså blir omgjort av riksadvokaten.

– Som det også ligger i pressemeldinga, var dette en ulykke med alvorlig utfall. To omkom, og det rammet også et helt lokalsamfunn på en ufattelig måte. Jeg har full forståelse for at riksadvokaten ønsker å se nærmere på denne saken, sier Fause.

– Hva betyr dette for dere?

– For oss betyr det ikke noe annet enn at vi har blitt orientert om saken, og den skal nå ligge hos Spesialenheten. Det er de som både skal etterforske og komme med påtalevedtaket. Så i denne omgang har vi ikke noe mer med saken å gjøre.

– Klare svar er bra for alle parter

Foreldrene til Nikoline mener at Longyearbyen lokalstyre har opptrådt uaktsomt ved at området ikke var sikret, trass i at det forelå rapporter med klare advarsler fra skredeksperter i Norsk Geotekniske Institutt (NGI). De ble aldri informert om at tjenesteboligen de fikk tildelt av lokalstyret var i et skredfarlig område.

Skredfaren var heller ikke overvåket, og i stedet for å evakuere beboerne, oppfordret Sysselmannen folk til å holde seg innendørs natt til 19.desember.

Toåringens foreldre var de eneste som anket statsadvokatens henleggelse, og opplever at ingen andre har ønsket å komme til bunns i hvordan to liv kunne gå tapt. De har således følt seg sviktet.

Lokalstyreleder i Longyearbyen lokalstyre, Arild Olsen (Ap), sier han er glad for at skredulykken skal etterforskes.

– Det er bra at man får klarhet i forholdene rundt dette. Spesielt i forhold til de berørte, men også allmennheten. Så skal lokalstyret bidra med det vi sitter på.

– Hva er det dere sitter på?

– Det er alt fra hva man hadde av skredrapporter og dokumentasjon, alt vi sitter på av materiale. Dette har vi også vært tydelige på tidligere, at vi bidrar med det vi kan, sier Olsen.

Han mener omstendighetene gjør det riktig å etterforske ulykken.

– Det gikk jo et snøskred midt i sentrum, og det er selvfølgelig ikke greit på noen måte. Dette er en stor tragedie som har preget hele byen, organisasjoner og ikke minst de etterlatte. Det å få klare svar er bra for alle parter.

Etterforsker

Massive ødeleggelser i Longyearbyen

Biler og snøskutere ble begravd av snømassene.

Foto: Geir Barstein

– Formålet med den videre etterforskningen er å avklare om straffbart forhold har funnet sted, og hvem som i så fall er de ansvarlige, skriver riksadvokaten i en pressemelding.

Sysselmannen satte i gang etterforskning av ulykken samme dag som skredet gikk, og dokumenterte årsaken til skredet, hendelsesforløpet og konsekvensene.

– I et tilfelle som dette, hvor en naturkatastrofe har krevd to menneskeliv og medført store materielle skader, og hvor et helt lokalsamfunn er rammet, er det åpenbart grunn til å etterforske med det formål å klarlegge årsaken, slik Sysselmannen har gjort.

Tar klagen til følge

Skred Longyearbyen

Flere hundre frivillige deltok i lete- og redningsarbeidet.

Foto: Geir Barstein

Riksadvokaten finner imidlertid at det i dette tilfellet også er rimelig grunn til å foreta videre etterforsking, med det formål å avklare om det foreligger straffbart forhold som skal forfølges av det offentlige.

Klagen fra to av de etterlatte over statsadvokatens beslutning om henleggelse tas derfor til følge.

– Beslutningen om å omgjøre henleggelsen innebærer ikke at riksadvokaten har funnet konkrete holdepunkter for at noen har begått straffbart forhold, understreker Riksadvokaten.

Sysselmannen har fra starten erklært seg inhabil i saken, og ønsker derfor ikke å kommentere ytterligere.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere saken så lenge den er under etterforskning, sier sysselmann Kjerstin Askholt.