NRK Meny
Normal

Venter på miljøvernministeren

I løpet av høsten avgjør miljøvernministeren om det kan bli ny kullgruve i Lunckefjell på Svalbard.

Store Norskes gruveplaner

Store Norske ønsker å starte ny gruve i Lunckefjell.

Foto: Grafikk: Store Norske

Erik Solheim

Miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I regjeringens forslaget til statsbudsjett for neste år går det ikke fram om det blir ny gruve.

– Endelig behandling i Nærings- og handelsdepartementet forutsetter at prosjektet gis tillatelse fra miljømyndighetene, skriver regjeringen.

Etter planen skulle det foreligge en konklusjon fra Miljøverndepartementet i september. Sysselmannen på Svalbard har anbefalt å gi tillatelse .

Trenger en milliard kr

Store Norske har lagt planer for Lunckefjell som har om lag 8,2 mill. tonn kull beregnet for salg.

Forekomsten vil bli utdrevet med basis i infrastrukturen fra Svea-Nord. Selskapet har beregnet behovet for nye investeringer til om lag en milliard kroner.

– I tråd med eierskapsforvaltningen er det en klar forutsetning at SNSKs kulldrift skal være bedriftsøkonomisk lønnsom. Nærings- og handelsdepartementet vil behandle Lunckefjellprosjektet basert på egne vurderinger og selskapets beregninger. Hvis Regjeringens behandling av saken konkluderer med at det ikke vil motsette seg åpning av gruvedrift i Lunckefjell, vil saken bli lagt fram for Stortinget, heter det i forslaget for statsbudsjette som ble lagt fram i dag.

Først skal altså Miljøverndepartementet bestemme seg for om det er ønskelig med ny kullgruve.

– NHD vil i behandlingen av saken legge vekt på om Lunckefjellprosjektet er økonomisk robust og selvfinansierende. NHD har i dette arbeidet engasjert finansiell rådgiver, heter det i budsjettforslaget.

– Høyverdig energikull

Store Norske har store forhåpninger til det nye prosjektet.

– Lunckefjell-forekomsten består av høyverdig energikull, og forventes også å inneholde kull som er velegnet til metallurgiske formål. Slikt kull betales vesentlig bedre enn kull til energiproduksjon. Kull fra Svea Nord har høy brennverdi og er ettertraktet på det europeiske markedet. Mye taler for at kullet fra Lunckefjell vil kunne oppnå samme posisjon, meldte SNSK i fjor høst .