NRK Meny
Normal

Mann dømt for vold

Voldsutøvelsen var rettet mot personale som var på vakt på Hammerfest sykehus.

Av Tingrettens dom fremgår det at voldsutøvelsen skal ha skjedd natt til søndag 12. desember 2011. Siktede skal ha vært sterkt beruset da han gikk inn på Hammerfest sykehus, sannsynligvis i den hensikt å skaffe seg husly for natten.

Mannen er også dømt for å ha forulempet offentlig tjenestemann under hans utførelse av tjenesten ved skjellsord og annen fornærmelig atferd. Mannen dømmes også for overtredelse av veitrafikkloven.

Mannen anket dommen i Tingretten, men Lagmannsretten avviste anken.

Lagmannsretten er kommet til at straffen settes til fengsel i 45 dager, hvorav 30 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år.