NRK Meny
Normal

Mangler prosjektledere – byggeprosjekt utsettes

Tromsø kommune finner verken ny utbyggingssjef eller prosjektledere. Idrettshaller og andre nye kommunale bygg blir derfor ikke bygd som planlagt.

Sommerlyst skole rives

Foreløpig er arbeidet med Sommerlyst skole i rute. Men andre utbyggingsprosjekter i Tromsø forsinkes av mangel på kvalifiserte ledere.

Foto: Marit Garfjeld / NRK

Om det er dårlig lønn eller lite spennende arbeidsområde som gjør at Tromsø kommune sliter med å rekruttere fagfolk, skal være usagt.

Men faktum er at kommunen har store vanskeligheter med å finne personer som både er kvalifiserte til å være prosjektledere for nye byggeprosjekter - OG som vil ha jobben. iTromsø omtalte saken først.

– Flerbrukshallen på Storelva blir ikke bygget før vi har fagfolk på plass, medgir byråd for finans i Tromsø, Anne Berit Figenschau.

Stor rift om fagfolk

For denne gangen er det ikke dårlig økonomi som gjør at flere byggeprosjekter er skjøvet på i tid. Stillinga som utbyggingssjef står ledig, det gjør også 2-3 andre stillinger som prosjektledere.

– Jeg er litt usikker på hvor mange ledige stillinger det er akkurat nå. Vi har klart å finne en prosjektleder internt fra vann og avløp. Så vi flytter litt rundt på problemet, sier Figenchau.

Hun innrømmer at de har en stor utfordring med å finne ingeniører og arkitekter til kommunale prosjekter.

– Det er mange byggeprosjekter og stor utbyggingsaktivitet både i Troms, nord til Finnmark og sør til Nordland. Det er stor konkurranse om fagfolkene, sier hun.

Blant annet ser de at private aktører har et stort fotrinn når det kommer til lønn.

– Der kommer vi i kommunen til kort, og må prøve å selge oss som arbeidsgiver med et godt arbeismiljø og andre goder. De vi har mista fra kommunen er jo til private aktører, sier hun.

Forsinkelser i Lenvik

Geir Fredriksen

- Gode pensjonsvilkår lokker ikke unge fagarbeidere til kommunen, innrømmer kommunalsjef Geir Fredriksen.

Foto: Anne-May Johansen, Lenvik kommune

Også i Midt-Troms preges utbyggingsprosjekter av at det mangler fagfolk.

– Renoveringsprosjekter og flere andre vedtatte utbyggingsprosjekter har blitt utsatt fordi vi ikke har hatt fagfolk nok, innrømmer kommunalsjef i Lenvik, Geir Fredriksen.

Selv om han sier at problemet med rekruttering langt fra er like alvorlig i Lenvik som i Tromsø, er problemet velkjent.

Få søker når stillinger lyses ut, og det fører til at de som allerede er ansatt i kommunen må jobbe desto mer for å unngå store forsinkelser.

– Realiteten er at lønnsnivået i offentlig sektor på dette området er lavere enn i privat. Vi har sannsynligvis mer forutsigbar og regulert arbeidstid og gode pensjonsordninger. Men sånne ting bryr ikke de unge seg om, sier Fredriksen.

Bedre i Harstad

I bygg- og eiendomstjenesten til Harstad har kommune har de ikke hatt behov for å rekruttere på flere år, men kjenner likevel igjen problemstillinga fra Tromsø.

– Vi registrerer at ingeniører med god kompetanse og erfaring er vanskelig å rekruttere til kommunen. Det skyldes at det er bra byggeaktivitet og rift om kompetansen i landsdelen for tida, sier bygg- og eiendomssjef Jan Stenhaug.

Inntil videre er kommunen fullt bemannet med prosjektledere som tar seg av jobben som skal gjøres. Men det er en generell utfordring at det er mangel på fagarbeidere.

Problemer på sikt

– For to år siden var vi gjennom en ansettelsesprosess der vi erfarte at det å rekruttere fagarbeidere med spesialkompetanse er vanskelig. Det gjelder kanskje spesielt innenfor de tekniske fagene. Men vi fikk ansatt kvalifiserte personer gjennom avisannonsering og litt nettverksjobbing, forteller bygg- og eiendomssjefen.

Med planleggingen av Harstadpakke II er også lederen av drift- og utbyggingstjenesten i Harstad, Svein Arne Johansen, klar over situasjonen.

Han tror mangelen på fagfolk kan gi problemer på sikt.

– Jeg er foreløpig optimist, men mangelen på fagfolk er svært krevende. Vi skal snart starte utbyggingen av Harstadpakken, og vet at innenfor vei, vann og avløp er det begrenset med fagfolk, sier Johansen.

Se på markedsføringen

Å flytte folk internt over lengre tid er heller ingen god løsning i Tromsø kommune, og vil igjen gå ut over framdrifta på andre prosjekter.

– Vi har stillingsannonser ute men kanskje vi må se på måten vi markedsfører oss på. Der tror jeg vi må ta en intern diskusjon på hva vi kan gjøre annereledes. Vi tar gjerne imot innspill fra folk på dette, sier Figenschau.