Mange får «ikke vurdert» i Troms

Antall fagresultater ved videregående skoler som ikke blir vurdert har mer enn doblet seg i Troms sammenliknet med i fjor. Antall elever som ikke har fått vurdering har i snitt økt med 48 %. De nye fraværsgrensen kan være en av årsakene. Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied, ser alvorlig på situasjonen