NRK Meny

Mange dykkerulykker

Arbeidstilsynet er bekymret over det store antall ulykker blant yrkesdykkere innaskjærs, særlig i havbruksnæringa. De siste 10 årene er det i snitt en dødsulykke hvert år og tilsynet ser nå på tiltak for å bedre sikkerheten. Det kan resultere i strengere regelverk, sier sier Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet i Bergen.