NRK Meny

Langsundforbindelsen i Høyesterett

Tirsdag starter Høyesterett behandling av bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy. Reindrifta mener at utbygginga er i strid med FNs konvensjon om urfolks rettigheter. De krever også at det blir vurdert om Statens vegvesen hadde lov til å la være og lage ei konsekvensutredning.

Prosjektet er beregna å koste 700 millioner kroner.