NRK Meny

Kutt rammer saksbehandling

Kuttene i domstolenes budsjetter rammer saksbehandlinga i både i tingrettene og jordskifteretten. På grunn av reduserte tildelinger må næringslivet og kommunene vente på rettslig avklaring av eierskap og rettigheter hos Ofoten og Sør-Troms jordskifterett. Dette kan bety tapte inntekter for partene, skriver tingrettene og jordskifterettene i ei bekymringsmelding til stortingsrepresentantene fra Troms.