NRK Meny
Normal

Krever fengsel for sex-overgrep

Men forsvaret ber om frifinnelse av 40-åringen.

40-åringen som torsdag møtte i Nord-Troms tingrett tiltalt for seksuelt misbruk av en utviklingshemmet ungdom, må dømmes til fengsel i ett år og to måneder. Det mener aktor Ellen Katrine Hætta, som i tillegg bad om at han må betale en erstatning på 100.000 kroner.

Den tiltaltes forsvarer, Torstein Rugtvedt mente at bevisene i saka manglet. Han la derfor ned påstand om full frifinnelse.

Forvirring

Den tiltalte har i flere år arbeidet med ungdom på forskjellige måter i kommunen der han er bosatt. Han er tiltalt for å ha misbrukt en lett psykisk utviklingshemmet ungdom som han var støttekontakt for.

Men i retten ble det spørsmål om den tiltalte virkelig var ansatt som støttekontakt. Leder for omsorgstjenesten i kommunen sa i retten at den tiltalte var ansatt som støttekontakt.

Den tiltalte sjøl benekta at han hadde inngått en slik avtale. Det finnes da heller ikke noen underskrevet avtale mellom kommunen og den tiltalte om jobb som støttekontakt.

Skal ha misbrukt stillinga

Den tiltalte har heller ikke krevd betaling av kommunen for jobb som støttekontakt. På den andre sida: I sin politiforklaring som han tidligere har avgitt omtalte han seg sjøl som støttekontakt.

Det ingen tvil om at kontakten mellom den tiltalte og den lett psykisk utviklingshemmede ungdommen begynte i perioden etter at kommunen hevder at han begynte som støttekontakt.Dette er viktig fordi han er tiltalt for å ha misbrukt stillinga si for å skaffe seg seksuell omgang med den fornærmede.

Hevder han ikke visste

Det andre tiltalepunktet handler om seksuell omgang med noen som har en psykisk utviklingshemming.

Den tiltalte sa i retten at han ikke visste at den fornærmede hadde fått diagnosen lettere psykisk utviklingshemming. Det ble i retten imøtegått av lederen for omsorgstjenesten i kommunen .

Det er nå tre ting retten må ta stilling til.

Har den tiltalte skaffet seg seksuell omgang gjennom å misbruke sin stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold som støttekontakt.

For det andre: Hvis svaret på det spørsmålet er ja, har han utnyttet at den fornærmede har en psykisk utviklingshemming.

Og så et mindre alvorlig tiltalepunkt til slutt:

Har den tiltalte overlatt pornografisk materiale til den fornærmede som da var under 18 år?

Svaret på disse spørsmålene får vi når dommen faller 30.mai.