– Dette er skammelig!

Påtroppende fylkesvaraordfører Bente Haug (Ap) kaller regjeringens finnmarkspolitikk for en skam. – Jeg går med hevet hode overalt i Finnmark, kontrer stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen (H).

Bente Haug

Påtroppende fylkesvaraordfører Bente Haug fra Arbeiderpartiet, bruker sterke ord om regjeringens finnmarkspolitikk, der hun mener penger flyttes fra Finnmark til Oslo-området.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Bortfall av ekstra barnebidrag, bortfall av regionale utviklingspenger, endret inntektssystem for kommunene og innføring av arbeidsgiveravgift. Det er status for Finnmark etter vel syv måneder med ny regjering.

– Med den innføringa av endring med inntektssystemet og med de tiltak vi ser i forhold til reduksjon av tiltakssonen, så kan jeg ikke se at det er positivt. Det er en overføring av penger fra nord til sør, hvor man styrker Oslo-området og de sterke fylkene rundt Oslo. Der man tar fra Finnmark for å gjøre det.

– Burde skjemmes

Mormor og barnebarn

Den ekstra barnetrygda i Finnmark og Nord-Troms er nå borte.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Det sier påtroppende fylkesvaraordfører, Bente Haug fra Arbeiderpartiet, som bruker sterke ord når hun beskriver regjeringens politikk overfor Finnmark.

– Det er skammelig! Jeg synes at høyrepolitikerne i Finnmark burde skjemmes, sier Haug krast.

I forrige uke ble det klart at Finnmark fylkeskommune mister 37,4 millioner kroner frem mot 2019 på grunn av omlegging av inntektssystem.

Mindre penger til vei

Borte er også ekstra barnetrygd. 40 millioner kroner er borte fra Regionale utviklingspenger, samt at det ikke er noen avklaring i forhold til innføring av arbeidsgiveravgift.

– Det betyr at vi kommer til å måtte kutte i de tilbudene vi gir til befolkningen. At vi gir mindre penger til vei og at det må tas ytterligere reduksjoner i skolen, sier Haug.

Hun mener det allerede nå ligger an til at de må kutte og omfordele 50-60 millioner kroner allerede i dag.

Svartmaling

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke-Jensen fra Høyre mener Bente Haug svartmaler situasjonen i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø

Stortingsrepresentant for Høyre, Frank Bakke Jensen, mener at dette er en fullstendig svartmaling fra Bente Haug sin side.

– Når vi sier at vi skal bygge vei på en klokere og raskere måte, så viser vi at der man bruker mer penger på å administrere å få inn penger, eksempelvis bompenger så nuller vi det ut. Det får staten ta, sier han.

Høyrepolitikeren fra Båtsfjord mener regjeringen har gjort svært mye bra for Finnmark. Likevel mener han man bør legge merke til at mye av midlene som regjeringen har tilført Finnmark, har vært innenfor samferdselssektoren.

– Jeg har ingen problemer med å se at der man mister inntekter er man misfornøyd. Vi har likevel kommet med tilleggsbevilgninger for vedlikeholdet på fylkesveier, det bør vi være takknemlige for, mener han.

Går med hevet hode i Finnmark

De har også omfordelt RUP-midler over til veimidler, noe næringslivet er takknemlige for.

– Finnmarkinger bør også merke tilleggsbevilgninger til etter- og videreutdanning av lærere. Selv om jeg registrere at kommunene ikke er så flink å bruke det, så er det en stor satsing på best mulig skoler, så ungene våre kan være med på den utviklingen som kommer, sier Bakke-Jensen som helt og holdent står bak regjeringens politikk i Finnmark;

– Jeg går med hevet hode uansett hvor jeg lander i Finnmark, fastslår Bakke-Jensen.