Kostnadssmell for Karlsøy-tunnel

Den planlagte Langsundforbindelsen i Karlsøy kan koste opp mot 900 millioner kroner. – Men vi står fast på at et 30 år gammelt løfte blir innfridd, sier rådmann Jan-Hugo Sørensen.

langsundforbindelsen

Tunnel mellom Ringvassøy og Reinøya, utbedring av den gruslagte fylkesveien på Reinøya og nytt fergeleie nord på øya. Det er planen.

Foto: nrk

Langsundforbindelsen i Karlsøy kan komme til å koste mellom 850 og 900 millioner kroner. Det viser de foreløpige beregninger til Statens vegvesen, som nå er i ferd med å kontrollregne på kostnadene.

– Tallene skal kvalitetssikres før vi sender dokumentene over til fylkeskommunen, sier prosjektsjef Stein Johansen.

Langsundforbindelsen omfatter tunnel mellom Ringvassøy og Reinøya, utbedring av rundt 15 kilometer gruslagt fylkesvei på Reinøya og nytt fergeleie nord på øya. Tidligere har prosjektet, som også skal betales med bompenger, vært anslått til rundt 700 millioner kroner.

Møte om tunnel-stigning

Men nå har kostnadene økt, også fordi Vegdirektoratet ikke godtar en stigning i tunnelen på åtte prosent, men krever fem prosents stigning. Rådmann Jan-Hugo Sørensen er ikke overrasket over at kostnadene kan komme opp mot 900 millioner kroner.

– Men vi har bedt om å få dispensasjon fra kravet om en stigning på fem prosent. Det er bedt om et møte med Samferdselsdepartementet for å få dette avklart.

Men Sørensen synes ikke prosjektet blir for dyrt.

– Vi må vurdere det opp mot at vi kanskje i mange tiår framover må ha en ferje som går med store årlige underskudd. Da er det bedre å få bygd en tunnel, sier han.

Rødt går imot

I fylkestinget har Rødts Jens Ingvald Olsen argumentert mot å bruke penger på Langsundforbindelsen.

– De nye kostnadsoverslagene gir all grunn til å skrinlegge prosjektet. Dette vil gå ut over den fylkeskommunale økonomien og mange andre fylkesveier i Troms, mener Olsen.

Etter planen skal saka om Langsundforbindelsen behandles av fylkestinget i Troms i oktober.