Kjøper rusbehandling for 80 mill.

De neste fire årene vil Helse Nord kjøpe rusbehandling fra private institusjoner for lag 80 millioner kroner. – Formålet er å sikre at denne pasientgruppen får tilgang til likeverdige tjenester på spesialisthelsetjenestenivå, skriver helseforetaket. I dag har Helse Nord avtale med fem private rusinstitusjoner. Behandlingen kan ta opptil ett år.