NRK Meny
Normal

Kjemper for å overleve

Bare en gang siden 1996 har sjøsamekommunen i Øst-Finnmark hatt folketilvekst. Det blir færre og færre nessebyværinger.

 

1. januar 2007 bodde 884 personer i kommunen.

Selv om det ikke er foretatt noen meningsmåling i kommunen, vil sannsynligvis flertallet av disse beholde Unjárga/Nesseby som egen kommune.

Både politikere og innbyggere i nabokommunene Tana og Vadsø har med jevne mellomrom foreslått sammenslåing.

Gulrøtter

De store kampsakene for de ulike partiene og listene er lite synlig.

Politikerne har jobbet mye for å tilby innbyggerne gode tilbud. Målet har også vært å få flere til å bosette seg i kommunen innerst i Varangerfjorden.

Gulrøtter som gratis barnehageplass og tomter med tilskudd, har vært prøvd. Likevel har folketallet gått ned.

Mistet offentlige arbeidsplasser

I løpet av de to siste periodene har kommunen mistet en rekke offentlige arbeidsplasser til nabokommunene.

Kommunen sysselsetter derfor flest innbyggere. Likevel er fjordfiske, reindrift og landbruk viktig for kommunen.

Sametingspolitikere

Kanskje er det målet om beholde kommunen som gjør at mer enn hver tiende innbygger er å finne på listene til valget.

Nåværende og tidligere sametingspolitikere ønsker å bli ordfører i Unjárga/Nesseby:

Knut Store (Ap), Berit Ranveig Nilssen (Sfp) og Inger Kathrine Juuso (Tverrpolitisk liste).