Kartkaos skaper krøll

Tusenvis av eiendommer i Finnmark mangler stedsangivning.

Jon Gauslaa på Finnmarkskart

Mange eiendommer i Finnmark mangler på kartene til Statens Kartverk. Det kan skape problemer for Jon Gauslaa og Finnmarkskommisjonen.

Foto: Google Maps/Eilif Aslaksen / NRK

Kartkaos stikker kjepper i hjulene for Finnmarkskommisjonens arbeid.

En undersøkelse Statens Kartverk har gjort viser at 6500 eiendommer i Finnmark mangler nøyaktige mål og stedsangivning.

Rundt 2500 av eiendommene er ikke engang avmerket på kartet.

– Vet ikke utstrekninga

– 4 prosent er ikke kartfesta i det hele tatt, og i tillegg er 7 prosent av eiendomsmassen for dårlig kartlagt.

Det vil si at vi ikke vet utstrekninga av eiendommene, sier Dagfinn Kleveland i Statens Kartverk.

Og det kan føre til trøbbel i form av krangel og eiendomstvister, forteller Kleveland.

Vanskeligheter ved salg

– Manglende informasjon kan slå ut slik at når man selger eiendom uten å vite eksakt utstrekning, så kan kjøper ha en forventning som likevel ikke er realistisk.

Dermed selger selgeren noe annet enn det som er antydet til kjøperen. Og også, mer konkret, vil det jo gå ut over Finnmarkskommisjonens arbeid, sier Kleveland.

Finnmarkskommisjonen sin oppgave er fastslå hvem som har bruks- og eiendomsrett på grunnen som FeFo forvalter i dag.

Kartkaoset kan i ytterste konsekvens føre til at kommisjonen tildeler rettigheter på eiendom som faktisk er privat.

– Det er selvfølgelig uheldig om man skulle tillegge andre rettigheter på den eiendommen som ikke er kartfestet, sier Kleveland.

– Krevende oppgave

Jon Gauslaa
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Leder av Finnmarkskommisjonen, Jon Gauslaa, sier det ikke er fare for at det har skjedd til nå.

– Så langt er vi ikke kommet i arbeidet enda.

Men Gauslaa er likevel klar på at kart-kaoset vil stikke kjeppa i hjulene for kommisjonens arbeid.

– I første omgang betyr det at vår oppgave blir mer krevende. Vi må få avklaring av grenseforhold, ellers kan det være fare for at vi beveger oss inn i områder hvor vi etter Finnmarksloven egentlig ikke har mandat til å gå inn i, sier Gauslaa.