Joni Mitchell er same

Legenden røper opphavet sitt i portrettintervju.

Joni Mitchell
Foto: AARON HARRIS / AP

Det er dagbladet som har gjort et portrettintervju med den legendariske artisten Joni Mitchell.

I artikkelen sier Mitchell at hennes fars besteforeldre utvandret fra Norge, men at hennes far aldri snakket om bakgrunnen sin.

- Der jeg kommer fra, innrømmer man ikke at man har indianerblod i åra, så min far har aldri villet snakke om dette.

Men en gang Mitchell møtte sin fars kusine på butikken benyttet hun sjansen til å få svar på disse spørsmålene.

- Har vi sameblod i åra? spurte jeg. Å, ja. Vi er lapplandsfolk vi, sa hun.

Så der har vi det, altså. Joni Mitchell er av samisk blod.