Inhabilitet og regelbrudd i Karlsøy: – Dette svekker folks tillit

Rådmann Jan Hugo Sørensen i Karlsøy kommune får sterk kritikk i en revisjonsrapport om offentlig innkjøp i kommunen.

Rådhuset i Karlsøy

Revisjonsrapporten fra KomRev Nord er sjelden sterk i sin kritikk av administrasjonen i Karlsøy kommune.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Rapporten som er utarbeidet av KomRev Nord, avslører at en kommunalt ansatt i teknisk sektor har fått oppdrag i et firma der han er medeier.

Inhabiliteten og utbetalinger til firmaet har skjedd i fem av ti prosjekter KomRev Nord har undersøkt. Revisjonsfirmaet peker også på flere brudd på forskriftene for offentlige anskaffelser.

Snakk på bygda

– Det har vært snakket på bygda om dette. Det kom mange forskjellige uttalelser fra folk, og det viste seg at det er ingen røyk uten ild. Derfor ble rapporten fra KomRev Nord bestilt. Den bekreftet hva som har skjedd, sier leder i kontrollutvalget i Karlsøy, Jan Richardsen (H) til NRK.

Leder i kontrollutvalget i Karlsøy, Jan Richardsen (H)

Leder i kontrollutvalget i Karlsøy, Jan Richardsen (H) mener kommunestyret må få gjort noe med dette.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Revisjonsrapporten fra KomRev Nord er sjelden sterk i sin kritikk av administrasjonen i Karlsøy kommune. I flertallet av de sakene som revisor har undersøkt har kommunen brutt sentrale bestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser.

Flere av anskaffelsene er forestått av inhabile saksbehandlere. Lederen i kontrollutvalget liker ikke det som nå er avdekket.

– Man kan spørre seg hvordan dette har skjedd. Jeg har mine meninger om dette og står for konklusjonen i rapporten. Det må kommunestyret få gjort noe med, sier han.

– Ulovlige innkjøp

KomRev Nord konkluderer med at flere av innkjøpene oversteg 500 000 kroner, som betyr at de skulle vært lagt ut på offentlig anbud i Doffin, uten at det skjedde.

Det gjelder utvidelse av en kirkegård, kjøp av leiligheter, bygg- og anleggstjenester og utbedring av taket på Ringvassøy kirke, samt legging av kunstgressbane på Hansnes. KomRev Nord mener Karlsøy kommune her har gått til ulovlige anskaffelser.

Kontrollutvalget sier dette er meget alvorlig og at ansvaret for manglende etterlevelse av regelverket påhviler rådmannen. Jan Hugo Sørensen har vært rådmann i Karlsøy i 18 år.

– Mitt ansvar

Sørensen sier at han som rådmann har ansvar for all tjenesteyting i Karlsøy, både i teknisk sektor, barnehager, skole, helse og omsorg.

– Når vi har forvaltningsrevisjon og tilsyn fra Fylkesmannen og Arbeidstilsynet, så forsøker vi å iverksette forbedringstiltak. Det har revisjonen også bedt om denne gang, samtidig som kontrollutvalget har bedt oss rapportere tilbake om dette, og det skal vi gjøre, sier Sørensen.

Jan Hugo Sørensen, rådmann i Karlsøy

Rådmann Jan Hugo Sørensen sier det har vært en skjønnsmessig vurdering hele tiden.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Også når det gjelder inhabilitet hos saksbehandlerne får kommunen flengende kritikk. Det har blant annet skjedd vet at en kommunal fagleder, som har hatt ansvar for vedlikehold, har fått oppdrag og fem utbetalinger til et firma der han selv er medeier.

– Der er vi enig med KomRev Nord om at i tilfeller der en kommunal tjenestemann er med og tilrettelegge saker, og der han kan ha fordeler av det, er det automatisk inhabilitet. Her er vi enig med revisor og kommer til å skjerpe inn rutinene.

– Men dette har jo skjedd over flere år og du som rådmann har visst om det. Likevel har det foregått?

– Ja, det har vi visst. Men det har vært en skjønnsmessig vurdering hele tiden. Også den politiske ledelse har visst om svogerskap og slike ting. Vår vurdering har vært at det ikke har vært inhabilitet, mens revisjonen etter en samlet vurdering har konkludert med at det har vært inhabilitet til stede, sier Jan Hugo Sørensen til NRK.

Leder i kontrollutvalget i Karlsøy, Jan Richardsen (H) er klar på at ansvaret også ligger hos politikerne.

– Det er derfor vi har fått denne rapporten. Nå er det opp til kommunestyret å gjøre noe med det. Det er ingen tvil om at det revisjonen har avdekket har svekket folks tillit til kommunen og de folkevalgte, sier han.