Ikke oversikt over rømt fisk

Salmar har foreløpig ikke oversikt over hvor mange fisker som er på avveie etter at det fredag rømte fisk fra et anlegg i Tranøy kommune. – Vi får ikke oversikt før vi får talt over det som er i merden. Vi jobber med å få tak i en hensiktsmessig brønnbåt til jobben, sier daglig leder Ørjan Jensen til NRK. Det oppstod et hull i nota i forbindelse med håndtering av fisk under avlusning ved Salmars lokalitet Kvitfloget fredag.