Ikke noe oljerush i Arktis

– Prisen gjør at selskapene vegrer seg.

Arktiske Bikkepunkt

Statistisk sentralbyrå (SSB) og CICERO mener petroleumsselskapene ikke kommer til å haste seg for å få lete i Arktis.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

Om lag en fjerdedel av verdens uoppdagede olje- og gassressurser antas å befinne seg i Arktis.

Derfor er området interessant for petroleumsselskapene, men ikke for enhver pris.

– Men utvinning av ressursene vil bli dyrt, melder forskerne i artikkelen The Arctic: No big bonanza for the global petroleum industry .

Forskere ved Statistisk sentralbyrå (SSB) og CICERO Senter for klimaforskning har studert det globale oljemarkedets framtid med tanke på å avdekke Arktis sin rolle som gass- og oljeleverandør.

Det viser til at det er billigere å utvinne olje og gass andre steder. Derfor vil utvinningen i Arktis i framtiden bare utgjøre en liten andel av verdens olje- og gassproduksjon, mener forskerne.

– Arktis blir ikke viktigst

Både oljeselskapene og de landene som grenser til Arktis følger nøye med på at isen trekker seg tilbake og åpner tilgangen til oljeressursene i regionen.

– For at det skal være lønnsomt å utvinne petroleumsressursene i Arktis, må olje- og gassprisene holde seg høye. Men petroleumsprisene vil påvirkes av tilgangen til tross alt lettere tilgjengelig olje og gass i form av såkalt ukonvensjonell olje og gass og gjennom store petroleumsressurser i Midtøsten.

Forskere fra SSB og CICERO finner at Arktis sin andel av framtidig olje- og gassproduksjon - til tross for den store andelen uutnyttede ressurser som befinner seg der - bare vil utgjøre åtte til ti prosent av den globale produksjonen innen 2050.

Dermed vil virksomheten i Arktis spille en mindre rolle som olje- og gassleverandør selv om regionen fortsatt er en relativt viktig petroleumsleverandør, mener de.