NRK Meny

Ikke gjerde for nær vegen

Statens vegvesen ber kommunene hjelpe til med at gjerder ikke blir satt opp for nær veger. I et brev minner de om at de vedlikeholder og klipper også grøftene og sidearealene, noen steder opptil ti meter. Gjerde kan ikke settes opp nærmere vegen enn vegens eiendomsgrense, og aldri nærmere
vegen enn tre meter fra vegkanten (hvitstripa), skriver vegvesenet. Minsteavstanden gjelder også for gjerder som er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen.