Helse Nord ønsker seg jetfly til Tromsø

Helse Nord vurderer nå å stasjonere et jetfly i Tromsø i vinterhalvåret for å styrke helseberedskapen på Svalbard.

C-GEJD Skyservice Air Ambulance Learjet 45

Iblant annet Canada opereres Learjet 45 som luftambulanse. Et jetfly av denne typen ville kunne halvere reisetiden til Svalbard.

Foto: Liam McManus (CC BY-NC-ND 2.0)

Tor Ingebrigtsen

Direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Foto: Jan Fredrik Frantzen / Pressefoto

Helse Nord har sendt et brev til Helse- og omsorgsdepartementet, hvor de anbefaler at det stasjoneres et jetfly i Tromsø. Målet er å sikre bedre beredskap ved spesielt skredulykker på øygruppen.

I dag tar det mellom fem og seks timer å få fraktet nødvendig mannskap og utstyr til Svalbard ved alvorlige hendelser.

– Erfaringene fra både skredulykken i 2015 og øvelser viser at det er risiko for kritisk kapasitetsmangel ved sykehuset i Longyearbyen de første timene etter en alvorlig hendelse. Denne tiden vil kuttes ned betraktelig med et jetfly som er stasjonert i Tromsø, sier direktør Tor Ingebrigtsen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

(Artikkelen fortsetter under)

Ambulansefly. Lufttransport sitt fly.

I dag er det Lufttransport og turbopropfly av typen Beechcraft B200 som flyr ambulanseflyginger i Norge.

Foto: Luftambulansetjenesten

– Vil øke beredskapen betraktelig

Det er de alvorlige skredulykkene de siste årene som gjør at behovet for raskere reaksjon har økt. Den alvorlige skredulykken i mars 2015 førte til at to personer mistet livet.

I februar gikk det også flere skred på øygruppen, uten at noen ble skadd.

Ingebrigtsen mener et jetfly vi øke beredskapen betraktelig.

– Det ville være et betydelig framskritt, og det vil gjøre oss i stand til å bringe både kompetansestøtte og kapasitetsstøtte fram til Svalbard mye raskere enn i dag.

Universitetssykehuset Nord-Norge krevde jetfly i mars, og støtten fra Helse Nord er nå til vurdering hos Helse- og omsorgsdepartementet.

– Så vi må ha en videre dialog med Helse Nord om denne saken etter påske, sier Ingebrigtsen.