Har ikke levert kystanbud

Etter det NRK kjenner til, har ikke transportselskapet Torghatten levert anbud på framtidig hurtigrutedrift. Torghatten er et av landets største transportselskap. Tidligere i år ble det kjent at Hurtigruten ASA har levert anbud på kystruten. Etter det NRK erfarer, har selskapet konkludert med at de skal konsentrere seg om andre samferdselsområder.