HA-advokat frifunnet

Hindret ikke politiets etterforskning, mener retten.

Hells Angels nye lokaler

Hells Angels lokaler i Tromsdalen.

Advokaten, som er fra Tromsø, ble i Nord-Troms tingrett i juni frikjent for å ha hindret politiets arbeid i en større narkotikasak mot medlemmer av motorsykkelklubben Hells Angels i Tromsø.

Statsadvokaten anket

Påtalemyndigheten mente at advokaten hadde ringt et Hells Angels-medlem for å tipse om at motorsykkelklubben ble etterforsket av politiet i en større narkotikasak.

Statsadvokaten anket så tingrettens avgjørelse til Hålogaland lagmannsrett med krav om gjennomgang av alle bevisene i saken.

Statsadvokaten ville at lagmannsretten skulle ta stilling til hvor grensen går mellom hensynet til politiets arbeid og hva en advokat kan gjøre for sin klient.

I dag onsdag frikjente også lagmannsretten Tromsø-advokaten etter tiltalen.

Erstatningskrav

Etter avgjørelsen i tingretten sa advokaten at han vurderte å reise søksmål mot myndighetene med krav om erstatning. Det er usikkert om han fortsatt mener det samme.

Les også: Anker frinnelse av advokat

Les også: Frikjent for HA-tipsing

Les også: - Ikke straffskyld

Les også: Advokat tiltalt for tipsing