Gir for lite info til unge

Ungdom mellom 17 og 23 år med behov for sosiale tjenester, får for dårlig informasjon fra Lenvik kommune, sier Fylkesmannen i Troms etter et tilsyn.På kommunens hjemmeside må ungdom sjøl lete seg fram til hva slags hjelp de har krav på. Kommunen har frist til utgangen av august med å gi tilbakemelding på avviket.