Kan bedre Norges forhold til Kina

Arktisk Råd vedtok i dag å gi Kina observatørstatus i samarbeidet. Det kan få konsekvenser for Norges forhold til det mektige landet.

Artkisk råd

Arktisk råd samlet i Kiruna stadshus.

Foto: Nils Mehren

Det ble klart da utenriksministrene onsdag morgen møttes i Kiruna, og det nye formannskapslandet Canada ønsket de nye observatørene velkommen. Den endelige avgjørelsen om å ta opp Kina ble ikke tatt før tett opp mot ministermøtet.

I tillegg ble de åtte medlemslandene enige om å gi EU, Japan, India, Sør-Korea, Italia og Singapore observatørstatus.

EU blir tatt opp som observatør først om noen måneder. Dette fordi de må oppfylle en del betingelser før de kan få slik status.

De andre nasjonene blir tatt opp i løpet av dagen.

Det var ganske vanskelig å komme til enighet om observatørrollene. Det kunne fort blitt en blokkering, slik at vi måtte utsette til et senere ministermøte, sier Norges untenriksminister, Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

– Å gi dem observatørrolle er viktig. Det brekrefter også Arktisk Råds rang når det gjelder håndteringen av Arktis. Samtidig må observatørene underskrive grunnprinsippene rådet deler. Det går blant annet på at vi skal ta vare på miljøet, samarbeide med urfolksorganisasjonene, og at vi rett og slett har en ansvarlig forvaltning av Arktis.

Fredspris

Norges forhold til Kina har vært svært anstrengt etter at den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.

Men Barth Eide, som støttet Kinas søknad om observatørstatus, sa på forhånd at han ikke gjorde det for å bedre Norges bilaterale forhold til Kina.

– Det er bra fra oss at Kina skriver under på disse premissene og kjørereglene, og vi har valgt å ikke la vårt krevende forhold til Kina å stå i veien, sa Barth Eide til NRK før møtet i den nordsvenske byen.

– Kan dette bidra til å bedre forholdet?

– Det er i hvert fall ikke negativ at Norge støtter Kina i denne saken.

Uenig

Canada har tidligere vært kritisk til å gi Kina og EU observatørstatus, på grunn av en krangel angående selfangst og salg av selprodukter.

De kanadiske representantene mener EUs holdninger rammer urbefolkningen i Canada.

– EU må vente før de formelt blir observatør. Det kan ta noen måneder. Vi har et prinsipp om at de skal inn som observatør, men at de må komme til enighet med Canada først. Noe de allerede har gjort i et brev til Canadas statsminister, så det vil bli fullbyrdet så snart alt er i havn, sier Barth Eide.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

Greenpeace er skuffet over Arktisk Råd.