NRK Meny
Normal

Gigantfloa kommer

Nå vet forskerne hvor mye havet stiger der du bor.

Moloen i Bodø i storm

Sterk pålandsvind kan skape stormflo.

Foto: Berthold Heinrichs

Nå kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for første gang presentere tall for havnivåstigning langs norskekysten.

Tidligere har vi hatt tall for den globale stigningen, men det har vært lite data om hvordan dette vil påvirke norskekysten.

Bjerknessenteret har på oppdrag fra DSB, som er sekretariat for Klimatilpasning Norge, utarbeidet rapporten.

Viss usikkerhet

Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til den globale havnivåøkningen.

Springflo i Tromsø

Springflo i Tromsø.

Foto: Ken Are Bongo / NRK

De siste satelittmålingene viser en økning på vel 3 mm i året mens det i perioden 1891 til 1990 i gjennomsnitt har vært en økning på ca. 1,4 mm i året.

Mange av modellene som er utarbeidet gir imidlertid for lav havnivåstigning sammenlignet med det som faktisk er observert.

Stormflo

Økt stormflo på grunn av økt stormaktivitet, har også betydning for havnivåøkningen.

Stormflo opptrer enkelte ganger når det ved høyeste springflo i tillegg er lavt lufttrykk og sterk pålandsvind.

Sjekk hvor mye havet stiger der du er. (pdf-fil)