Gammelbrygga kan bli verna i 4 år

Rådmannen i Harstad foreslår at den omstridte Gammelbrygga i sentrum blir midlertidig verna gjennom et vedtak om hensynssone for tomta. Eierinteresser vil ha oppført en boligblokk på eiendommen, like ved indre havn i byen. I sitt forslag til planutvalget i dag, skriver rådmannen at Gammelbrygga ikke har nasjonal eller regional verdi. Med hensynssone kan kommunen selv å bestemme om bygningen kan sikres mot riving i 4 år.