NRK Meny
Normal

– Innbyggerne i hele fylket går dystre tider i møte

Troms fylkesråd er svært bekymret for fylkets økonomi de neste årene.

Fylkeshuset

Fylkesrådet i Troms er bekymret for fylkesøkonomien. Det kommer til syne i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019, som ble lagt fram tirsdag.

Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesrådets bekymring for den fylkeskommunale økonomien kommer til syne i budsjettet for 2016 og økonomiplanen for 2016-2019, som ble lagt fram tirsdag.

– Troms fylkeskommune går dystre tider i møte de kommende årene. Til tross for noen lyspunkter, er det grunn til å varsle magrere tider for nye investeringer og driftstiltak i Troms de neste årene, sier Gerd H. Kristiansen (KrF), fylkesråd for plan- og økonomi i Troms, til NRK.

I 2019 må fylkeskommunen betale 150 millioner kroner i avdrag på lån som er tatt opp for å finansiere investeringer innen samferdsel og skole i fylket.

Regjeringa har også endret inntektssystemet for fylkeskommunene, noe som vil gi Troms 90 millioner kroner mindre i inntekter i 2019. Reduksjonen i elevtallet på videregående skoler vil påvirke overføringene ytterligere i negativ retning, ifølge fylkeskommunen.

Innfører mobbeombud

– Et av lyspunktene i neste års budsjett er knyttet til de unge. Ungdommer skal lede an i framtidens Troms. Det er de vi er nødt til å satse på, fordi det er de som skal føre fylket videre i framtida, sier Kristiansen.

Fylkesrådet innfører derfor et nytt mobbeombud for å ivareta elevenes læringsmiljø, i tillegg til et eget elev- og lærlingeombud. Dette på tross av en skrinn økonomi.

– Det er satt av 1,2 millioner kroner samlet i budsjettet til disse stillingene. Mobbeombudet skal etableres i samarbeid med kommuner i Troms. Vi vil få på plass samarbeidsavtaler med tromskommunene, slik at mobbeombudet og elev- og lærlingombudet faktisk blir et tilbud over hele fylket. Derfor er det ikke nødvendigvis slik at fylkeskommunen alene skal bære alle lønnsmidlene til disse stillingene.

Fylkesrådet skal også jobbe for å innføre et nytt kulturkort for ungdom i Troms, som skal gi muligheter for rabatterte kulturbilletter. Samtidig skal heving av aldersgrensa på barnebillett tas inn i arbeidet med kollektivplanen.

– Dette er kanskje relativt små endringer, men for ungdom er disse tingene viktig, sier Kristiansen.

Kanskje dårligere veier og kollektiv-kutt

Ifølge fylkesråden for plan- og økonomi er det først etter 2016 Troms fylke virkelig vil merke den dårlige økonomien.

– Vi har veldig høye kapitalkostnader som begynner å løpe i 2017, sier hun, og legger til at det også er problematisk at fylket vokser saktere i folketall enn resten av landet.

– Også dette betyr færre penger fra Stortinget.

Hvis ikke kostnadsnivået i fylket blir redusert, sier Kristiansen at det kan bety dårligere veier og kutt i båt- og bussruter i framtida.

– Det kommer også til å gå utover dekklegging på veiene og skoler. Alt vil lide dersom vi ikke får snudd denne skuta.

Det er samferdsel og investeringer i nye skolebygg og i utdanning som utgjør de største utgiftene for fylkeskommunen de neste årene.