Forsker-samarbeid

Akvaplan-niva og UiT Norges arktiske universitet har i dag inngått avtale om ytterligere samarbeid. Avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid gjennom prosjekter innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling innenfor viktige fag- og kompetanseområder for de to institusjonene. Akvaplan-niva har hovedkontor på Framsenteret i Tromsø og driver med forskning, råd og veiledning innen miljø og akvakultur.