NRK Meny

Forebygger svevestøv i Harstad

Gatene i Harstad skal feies 15 ganger ekstra i år på grunn av alt svevestøvet som fører til luftforurensning. Det har formannskapet vedtatt. Problemet med svevestøv er størst på kalde, klare dager. En av årsakene er anleggstrafikk i forbindelse med bygging av Harstadpakken. Å vaske gatene ekstra vil koste 750.000 kroner.