Forbauset over at flyplassen i Kirkenes nedprioriteres

Sør-Varanger-ordfører er ikke enig i at flyplassen i Kirkenes nedprioriteres på bekostning av Hammerfest.

Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen

Ikke før i 2020 ønsker Avinor å sette i gang med forlengelse av rullebanen på flyplassen i Kirkenes.

Foto: Johs. Kalvemo / NRK

Ordfører i Sør-Varanger, Cecilie Hansen (Sp), reagerer på at Avinor vil vente til etter 2020 med å bygge ut flyplassen på Høybuktmoen i Kirkenes.

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen.

Foto: Dan Robert Larsen

Avinor ønsker å prioritere Hammerfest lufthavn istedenfor.

Hansen mener Avinor ikke følger med på den statlige satsingen for området.

– Jeg må si jeg er svært forbauset over Avinors planer om å forskyve utvidelsen, og kan ikke se at den går i takt med resten av planleggingen som pågår, sier ordføreren.

Hansen forteller om store kommunikasjonsprosjekter for Sør-Varanger, og det er disse prosjektene hun mener Avinor nå må være med på.

– Man ser på havne- og industriutvikling, innfartsårer og ikke minst flyplassen. For at dette skal henge sammen er det viktig at Avinor er med på den politikken jeg ser at regjering og Stortinget er opptatt av, sier hun.