For bråkete i barnehagene

Støy i barnehager har blitt et nytt helseproblem, mener Arbeidstilsynet.

Video nsps_upload_2009_6_8_16_22_20_621.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Spesielt gjelder dette de nye såkalte basebarnehagene, mener Arbeidstilsynet.

Nå pålegger de mange barnehager å måle støyen, kartlegge risikoen og lage tiltaksplan for å løse eventuelle støy-problemer:

– Når barn leker sammen og er glade blir det mye lyder. Denne støyen er langt fra bare postitiv og kan i det lange løp føre til helseplager som hjerte- og karsykdommer, nedsatt hørsel, magesår og lignende sier Trude Pedersen i Arbeidstilsynet.

- Bør forebygge

– Nyere forskning viser at fysiske faktorer som for eksempel støy har stor betydning for helsa til de som jobber i barnehagene, sier Pedersen. Hun er prosjektleder for hele regionen i nord.

Hovedvernombud Håvard Sandberg for 6000 personer i Tromsø kommune har jobbet lenge for å belyse helseplagene ved mye støy i barnehagene. Han har mange historier om hvor plagsomt dette er for barnehageansatte.

– Etterhvert som oppmerksomheta rundt dette med støy kommer for en dag, så ser man at veldig mange av barnehagene har et arbeidsmiljøproblem på grunn av støybelastninga de ansatte utsettes for.

Forebygging er et stikkord for Sandberg. Han mener mye for eksempel kan gjøres med lydplater i tak og på vegg.

- Men når jeg tar opp et sånn ønske, blir jeg møtt med at dette koster for mye. Det er ikke forebyggende tenking, mener han.

Mindre slitsomt for barna

Sorgenfri barnehage på Tromsøya er en såkalt basebarnhage. Denne typen barnehage er mer åpen enn avdelingsbarnehager. I Sorgenfri så de seg nødt til å gjøre en jobb for dempe problemene rundt støy, sier pedagogisk leder Karen Bakke. Filt under stoler, barn i små grupper og voksduk på bordene er bare noen av tiltakene.

- Vi merker at folk er mer fornøyde på jobb og at arbeidsmiljøet er blitt enda bedre. Også at folk har mer overskudd. Ungene er heller ikke så slitne når de kommer hjem fra barnehagen, forteller Bakke.

Se førsteamanuensis Niels Christian Stenklev ved Universitetet i Tromsø fortelle om helseplager ved støy.

Video nsps_upload_2009_6_8_16_39_33_623.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.