NRK Meny

Flere unge røyker hasj

Antall narkotikasaker i Harstad i år har økt med 13 prosent, sammenlignet med samme tid i fjor. Politiet har hatt rundt 100 slike saker hittil i 2016. Politioverbetjent Oddmund Nilsen sier til Harstad Tidende at han er bekymret - og at stadig yngre blir tatt for misbruk, ungdom helt ned i 14 års-alderen.
Nilsen hevder mye av narkotika-omsetningen, for en stor del hasj, er knyttet til personer av utenlandsk opprinnelse.

Oddmund Nilsen, Fungerende Stasjonssejf Harstad Politikammer
Foto: Nils Mehren