Flere saker i konfliktrådet

Konfliktrådet i Tromsø opplevde ei markant øking av saker med vold, trusler og krenkelser i 2016. Sammenlignet med 2015 har saker med trusler og krenkelser økt med hele 52 prosent. Og voldssaker har økt med 25 prosent. Antallet unge under 15 år som havner hos Konfliktrådet er mer enn fordoblet, fra 13 til 28 saker. Totalt var det i fjor 210 saker. Av disse var 108 straffesaker og 102 sivile saker. Sju ungdommer i Troms er idømt ungdomsstraff eller oppfølging.