Fjerner ekstra barnetrygd for Finnmark og Svalbard

Regjeringen foreslår å avvikle finnmarks- og svalbardtillegget i barnetrygden fra 1. januar 2014.

Kheda Umarova

Kheda Umarova reagerer på at tillegget som gis til familier med barn under 18 i Nord-Troms, Finnmark og Svalbard, nå fjernes. Video: Kai-Erik Bull.

Avviklingen anslås å gi en innsparing på 80 mill. kroner i 2014.

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter ved å ha barn.

Den ordinære barnetrygden er på 970 kroner. I tillegg har det blitt gitt 320 kroner for barn i Finnmark og på Svalbard.

Solberg og Jensen

Barnetrygd er en stønad som gis for alle barn under 18 år som er bosatt i Norge.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Finnmarkstillegget gjelder også hvis du bor og oppholdet deg i en av kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy eller Storfjord i Nord-Troms

Den nye regjeringen mener medianinntekten etter skatt for husholdninger med barn i Finnmark ligger over landsgjennomsnittet, og at beregninger viser at medianinntekten i fylket fortsatt vil ligge over landsgjennomsnittet dersom finnmarkstillegget fjernes.