Fiskerne har god tro

Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fortsatt er det lite som tyder på at fiskerinæringa står overfor et rekrutteringsproblem. Det er Norges fiskerihøgskole, Sintef Ocean og Norsk senter for bygdeforskning som har undersøkt næringa