Fare for jord- og sørpeskred

Godværet som nå slår inn over Nord-Norge øker faren forsørpeskred i nesten hele landsdelen. Den store snøsmeltingen har ført til at Norges vassdrags- ogenergidirektorat (NVE) har sendt ut varsel om sørpe- og flomskredfare fra Helgeland i sør til Øst-Finnmark i nord. Her advares det mot sørpeskred i områder med mer enn 50 centimeter snø. (NTB)