Får drive oppdrettsskole

Senja VGS får bruke oppdrettsanlegg til undervisning.

Flakstadvåg oppdrettslaks
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Fiskeridirektoratet har gitt Troms fylkeskommune og Senja videregående skole tillatelse til å drive oppdrettsanlegg til undervisningsformål.

Dermed har man kommet et viktig steg nærmere egen akvakulturlinje, sier prosjektleder Louis Edvardsen i Læring for næring i Torsken kommune.

Louis Edvardsen
Foto: Linda Pedersen / NRK

– Dette er en fantastisk mulighet for Senja videregående skole som med denne linja blir hovedlæringsstedet for naturbruk blå linje i Troms, sier Edvardsen.

Samarbeider med oppdrettsbedrift

Anlegges skal driftes i samarbeid med Wilsgård Fiskeoppdrett AS, som betaler en årlig sum til fylkeskommunen for å være operatør av anlegget.

– Pengene Wilsgård AS betaler for å være operatør, går til et fond som skal brukes for å videreutvikle naturbruk blå linje. Dette er det eneste studietilbudet der næringa bidrar, og pengene vil gi havbrukslinja stabilitet, mener Edvardsen.

Viktig med lokal arbeidskraft

Ett av målene med skoletilbudet er å kunne rekruttere lokalt til oppdrettsnæringen.

– Ved å utdanne folk innen oppdrettsfag sikrer vi også tilgang på lærlinger som er genuint interessert i havbruk og er villige til å stå på. Det vil ikke bare Wilsgård, men også de andre aktørene på Senja dra nytte av, sier Edvardsen.

Satser for fremtida

Senja og Sør-Troms har 27 av 94 oppdrettstillatelser i Troms, og næringen sysselsetter om lag 800 personer i regionen. Hvert døgn skipes fisk til 1,2 millioner middager ut fra Senja.

– Regjeringas havbruksstrategi legger opp til at det skal eksporteres enda mer i årene som kommer. Da trenger man kvalifiserte fagfolk, konstaterer Edvardsen.

Fra før av har Skjervøy Videregående skole i Nord-Troms et lignende tilbud, men undersøkelser viser at det er få elever fra Sør-Troms som søker seg dit.