Er flygerne dyktige nok


Det må dokumenteres at nye flyvere i luftambulansetjenesten har kompetanse til å fly på kortbanenettet. Det krever sykepleiere i luftambulansetjenesten. Dersom krisa i luftambulansetjenesten fortsetter, kan det bli aktuelt at Babcock overtar drifta av en eller to baser allerede i høst. Tillitsvalgt for flysykepleierne, Kristina Eriksson Nytun er bekymret.