NRK Meny

Ekstraordinært fylkesting

Det er innkalt til ekstraordinært fylkesting i Troms på førstkommende mandag for å drøfte regionreformen. Fylkesordfører Knut Werner Hansen sier i innstillingen sin at han primært går inn for ei sammenslåing av de tre nordnorske fylkene. Et annet alternativ er sammenslåing av Finnmark og Troms med grensejustering i sør, slik at den framtidige grensa går ved Tysfjord. Hansen avviser i sin innstilling ei sammenslåing av Troms/Nordland.