E10: Sortland – Harstad 45 minutter raskere

Utbygging av Hålogalandsvegen kan starte til neste år. Reguleringsplanen ble i dag undertegnet i kommunaldepartementet.

E10 Hålogalandsvegen

E10 Hålogalandsvegen.

Foto: Statens Vegvesen

– En historisk dag for Sør-Troms og Nordre Nordland. Det sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen om reguleringsplanen for Hålogalandsvegen som i dag ble undertegnet i kommunaldepartementet. Per Willy Amundsen er enig.

Kent Gudmundsen og Per-Willy Amundsen

En historisk dag for Sør-Troms og Nordre Nordland. Enighet om at det største veiprosjektet i nord de neste åra kan begynne.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ifølge Gudmundsen betyr det at bygginga kan starte allerede i 2018. Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener vegutbygginga først kan starte året etter.

Hålogalandsvegen består av fylkesveg 85, Europavei 10, og fylkesvei 83 mellom syv kommuner i Nordland og Troms. Når alt er ferdigbygd vil reisetida mellom Sortland og Harstad reduseres med 45 minutter. Vegen får høyere standard, i tillegg til oppgradering av eksisterende vei, omfatter planen 30 km tunnel og 30 km ny vei.

Største vegprosjektet i nord i åra framover

Vegprosjektet har en totalpris på 13 milliarder kroner. Stortinget har satt av 8,7 milliarder kroner til veistrekninga mellom Sortland og Tjeldsundbruka. Fortsatt gjenstår finansiering mellom strekningen, Tjeldsundbrua – Snubba, Sortlandsbrua og Sigerfjordtunnellen, og fra Fauskevåg inn til Harstad. Dersom dette trinn 2 blir gjennomført vil hele veiutbygginga komme på 13 milliarder kroner.

Reguleringsplanen er gjennomført på rekordtid.

Ved å bruke statlig plan og utarbeide reguleringsplan direkte på grunnlag av konseptvalgutredning, er det utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for hele prosjektet på bare to og et halvt år.

– Dette innebærer en halvering av forventet planleggingstid, og viser at regjeringen følger opp ambisjonene om raskere planlegging av store samferdselsprosjekt,

– Årsaken til den raske planlegginga er at regjeringa ikke har lagt så stor vekt på særinteressene. Det sier førstekandidat for Troms Frp, Per-Willy Amundsen.