NRK Meny
Normal

Lar skolene leve med pengene Frithjof trenger

Alta kommune valgte å la alle grendeskolene leve. Flere frykter det vil gå ut over de eldre.

Alta kommune beholder småskolene, noe som går ut over Frithjof Haug og de andre pensjonistene kommunen.

Frithjof Haug mener det bør være mulig å ta vare på både unge og gamle i Alta kommune.

– Vi har noen som skal stelle med oss, men det blir ikke noe av det. De sier at det ordner seg til slutt, og slik har det vært så lenge jeg kan huske. Vi gamle kom for brått på dem, sier pensjonist Frithjof Haug.

Han er 98 år, men følger fortsatt godt med i lokalpolitikken. Også han har slåss for sin grendeskole, men opplever nå hva slags behov som nå vokser dramatisk Alta.

Skole eller eldre

Mandag diskuterte kommunestyret skolestruktur. Flere småskoler kunne bli lagt ned. Debatten dreide seg om større klasser, færre lærere, store sentralskoler.

Bakteppet for debatten var mindre tydelig: Nemlig at behovet for pleie- og omsorg øker med 30 prosent de neste fem år.

– Vi er nødt til å finne innsparinger på skolestrukturen for å kunne ta imot den store utfordringen som kommer på helse- og sosialsektoren med eldrebølgen, sier Ivar Pettersen, leder for Alta Høyre.

Kommunestyret bestemte seg likevel for å beholde alle småskolene.

– Kunne ikke gjort noe annet

Trine Noodt i Venstre mener det er den beste løsningen.

– Alternativet er å pådra oss større lånekostnader ved å bygge nye skoler. Det har vi ikke råd til. Det vil blant annet gi enda større utfordringer med helse og sosial i fremtiden, sier hun.

Men den fem år lange skolestriden er neppe over, skal en tro Ivar Pettersen.

– Det er umulig å unngå skolenedleggelser, sier han.

Framtida til skulane i Alta er nok ei gong usikker.
Kommunen skal kutta 8 millionar kroner av skulebudsjettet. 
Det er vanskeleg å leva med trugslane om nedlegging, meiner rektor ved skulen i Kåfjord. 
I går innkalte kommuneledelsen til ekstraordinært kommunestyre.
Blokk: Dæm e sjøl satt på skolebenken. Utfordringa er å ta vare på arbeidsmiljøet i Altaskolen. Men flere av rektorene her leve i usikkerhet om skolen de lede har en fremtid. 
Synk: rektor Usikkerhet - arbeidsmiljøet
klipp kåfj
Blokk: Godt miljø og friske lærere hjelper lite når kommunen vil ta 8 millioner kroner fra Altas skoler for å spare. Hvilke det blir er nok en gang opp til politikerne. Forrige runde ble den igjen spart et år til. Kåfjord skole har levd på nåde årevis. 
Synk: utdanningsforbundet: blir mettet, distansere seg fra det.
Blokk: Forslaget til ny skolestruktur er hemmelig frem til 18 mars. Så vente tre måna til i usikkerhet, først da vil rektoren i Kåfjord få vite om hun har en skole å lede.
Synk: rektor

Framtida til skolene i Alta er nok en gang usikker. Kommunen skal kutte 8 millioner kroner av skolebudsjettet.