NRK Meny
Normal

Forsvaret refses for overvåking av journalister

Datatilsynet varsler at Etterretningsbataljonen blir ilagt et gebyr på 75.000 kroner for ulovlig registrering av journalister.

Setermoen leir

Etterretningsbataljonen holder til ved Setermoen leir i Bardu kommune i indre Troms.

Foto: Forsvarets mediesenter/Taral Jansen Taral Jansen

Det var i fjor at saken mot to offiserer ved etterretningsbataljonen på Setermoen i Indre Troms ble rullet opp.

Stortingets kontrollorgan for de hemmelige tjenestene (EOS-utvalget) gjennomførte en uanmeldt inspeksjon av Etterretningsbataljonen, og gikk blant annet gjennom bataljonens datasystemer.

EOS-utvalget fant en datamappe i etterretningsbataljonens datanettverk der det var lagret informasjon om ni journalister. Informasjonen omfattet navn, bilde, utdanning og arbeidshistorikk på journalister fra blant annet Dagbladet, og VG.

Ble henlagt av statsadvokaten

Saken ble henlagt av statsadvokaten i februar, men nå har datatilsynet kommet til en avgjørelse i saken.

I et brev til Forsvarsstaben varsler Datatilsynet at Forsvaret pålegges å betale et overtredelsesgebyr på 75.000 kroner for ulovlig registrering av personopplysninger om journalistene.

Informasjonen som etterretningsbataljonen hadde samlet inn var i hovedsak knyttet til journalistenes yrkesutøvelse, hentet fra åpne kilder og ikke av sensitiv karakter.

Likevel mener Datatilsynet at innsamlingen av opplysningene er i strid med personopplysningslovens paragraf 11. Denne sier at behandlinger av personopplysninger er forbudt uten hjemling i lov.

Krenker privatlivet

Datatilsynet mener også at Forsvaret i denne saken har krenket de registrertes rett til privatliv.

«Selv om opplysningene som ble behandlet ikke i seg selv var sensitive eller omfattende, kan behandlingen sies å reflektere det faktum at de registrerte var i etterretningstjenestens søkelys,» står det i brevet.

Datatilsynet mener også at det er skjerpende at de ni journalistene ikke var informert om behandlingen av personopplysningene.

Forsvaret skal vurdere brevet

– Vi er kjent med at det har kommet et brev fra Datatilsynet, og det skal Forsvarsstaben nå vurdere. Fra Hærens ståsted er det slik at vi ikke driver med overvåking av det norske folk, men vi har oppsummert en mediesak. Det vi har gjort feil er at vi har lagret denne oppsummeringen på et datasystem som vi ikke skulle lagret det på. Det har vi tatt selvkritikk på tidligere, og det skal vi stå ansvarlig for dersom Forsvarsstaben finner ut at Datatilsynet har gjort en rettferdig vurdering, sier kommunikasjonssjef i Hæren, Vegar Gystad til NRK.

Han viser til at det er gjort en grundig etterforskning av saken av EOS-utvalget, militærpolitiet og sivilt politi.

– Vi kan med trygghet slå fast at dette er en enkeltstående sak. Det er gjort en beklagelig feil av en saksbehandler, og det er vi rede til å ta ansvaret for, sier Gystad.

Saken oppdateres