NRK Meny
Normal

Blir både forskning og boliger på Tromsøs beste tomt

Det ligger an til at det blir både landbruksforskning og en ny bydel på Holt i Tromsø. NIBIO har vedtatt at Tromsø skal ha en sentral plass i instituttet også i framtida, men de har ikke bruk for hele eiendommen.

Holt

En av byens fineste eiendommer kan nå bli brukt til å bygge en ny bydel.

Foto: Tom Søbstad/nrk

Mulighetene for at det blir bygget en ny bydel på Holt i Tromsø er blitt større etter vedtaket i interimsstyret for NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.

Har ikke bruk for 450 mål

Styret slår fast at virksomheten i Tromsø skal videreføres, og kanskje trappes opp. Men i framtida har instituttet ikke bruk for den store eiendommen som i dag brukes til landbruksforsøk.

– Vi er i gang med en vurdering av hvordan forskningen i Tromsø skal legges opp, men det er allerede klart at vi ikke har bruk for hele den store Holteiendommen til vår virksomhet, sier leder i interimsstyret i NIBIO, Einar Steensnæs.

– Deler av arealene kan selges, men så langt er vi ikke kommet ennå, sier han.

Gode nyheter

Byrådsleder i Tromsø, Øyvind Hilmarsen, sier at dette er gode nyheter for byen.

– Jeg er glad for at styret er enig med oss i at landbruksforskningen i Tromsø er viktig, både for byen og for landbruket, sier han.

– Og at store deler at området også kan brukes til å bygge boliger, gir oss dermed dobbel gevinst.

En flott bydel

Holt

Fritt og landlig, med kveldssol og utsikt mot kvaløyfjellene. Dette området har egenskaper som gjør at det kan bli en bydel med svært høy kvalitet.

Foto: Tom Søbstad/nrk

– Dette gir oss mulighet til å bygge opp en flott, grønn bydel. Nærhet til sentrum og nærhet til friarealer kan gjøre dette til et miljøvennlig sted å bo, sier Hilmarsen.

Når de første boligene kan være på plass, er umulig å si i dag.

– At området i framtida kan bli til glede og nytte både for nordnorsk landbuk og for Tromsø by, er gode nyheter, sier Øyvind Hilmarsen.