NRK Meny
Normal

Betaler skolegang

Videregående elever får lønn for å gå på skole. Tromsø går nye veier for å rekruttere helsepersonell.


Tromsø kommune går nye veier for å få flere til å velge ei videregående utdanning innafor helse og omsorg.

Sammen med Troms fylkeskommune tilbyr de nå ei fireårig utdanning. Ett år er teori, og de siste tre er praksis på omsorgsinstitusjoner, hvor elevene får lønn:

Bakgrunnen for prosjektet er å rekruttere flerre til pleie om omsorgsorgstjenesten.

Kommunen har i lang tid slitt med å få besatt helsefagstillinger, både der det kreves høgskoleutdanning, og i jobber som krever videregående utdanning. Det har ført til at ansatte må jobbe mye overtid, noe som igjen fører til høyt sykefravær,.

De videregående skolene opplever at det blir færre og færre som søker seg til helsefagutdanninga og en stor del av de som begynner hopper av .

Breivang videregående skole i Tromsø er den skolen som tar seg av den teoretiske biten av opplegget, som varer i ett år.

Atten av de elevene som nå er ute i treårs praksis er plassert ved omsorgstjenesten på Langnes i Tromsø, resten har fått plass ved Sør-Tromsøya sykehjem.

Dersom de fullfører utdanninga har de gode muligheter til å få fast ansettelse i kommunen.