Båt med 18 personer grunnstøtte

Ungdommer på fisketur utenfor Harstad måtte reddes i land.

Grunnstøting

En person ble sendt til sykehus etter at denne gamle fiskebåten grunnstøtte utenfor Harstad.

Foto: Børge Olsen, Harstad havn

Alarmen gikk på Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS) da en 53 fot stor båt gikk på grunn utenfor Harstad onsdag ettermiddag.

Den ombygde fiskebåten «Nils Finnøy» hadde 15 passasjerer og et mannskap på tre.

Grunnstøtingen skjedde utenfor Trondenes ved innseilingen til Harstad i Sør-Troms.

– Båten fikk kraftig slagside og HRS samt havnevakta i Harstad skaffet tre båter til havaristen; legeskyssbåten «Alden», lastebåten «Feed Balsfjord» samt havnevaktas båt. 12 passasjerer er så langt bragt til land, og en fraktet til Harstad sykehus for nærmere undersøkelse. Passasjerene hadde vært i redningsflåte da det ble ansett som mulig at båten kunne kantre. Havaristen blir forsøkt trukket av grunnen, opplyser politiet i Harstad klokka 15.00.

Det er uklart hva som var årsaken til grunnstøtingen.

Den gamle fiskebåten hadde vært på fisketur med en gruppe ungdommer fra Harstad.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.