- Barnehus skal brukes

Justisdepartementet krever at domstolene bruker barnehusene.

Statssekretær i Justisdepartementet, Astri Aas-Hansen, sier til NRK at barnehusene har kommet for å bli og skal brukes.

Nektet å bruke

I forrige uke ble det kjent at flere domstoler i Nord-Norge og Midt-Norge ikke ville bruke Barnehusene til dommeravhør av barn.

Blant dem var Salten Tingrett, gikk det fram av et brev fra Domstoladministrasjonen.

I følge dommer i Salten Tingrett, Britt Ankill, er ordningen for ressurskrevende.

- For å ta dommeravhørene av barn i Tromsø vil det gi oss en merutgift på 8,5 millioner kroner bare i 2009 i reise og salærutgifter, sier Ankill.

Ett barnehus

Barnehusene er etablert som et tilbud til barn og pårørende som er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

I Nord-Norge finnes det ett barnehus og det ligger i Tromsø. De har i løpet av kort tid gjennomført mer enn 70 dommeravhør av barn.

Til beste for barn

Statssekretær Aas-Hansen mener at det er til barna sitt beste at alle bruker Barnehusene til dommeravhør.

- Vår klare ambisjon er at barn som har vært utsatt for vold og overgrep skal ha et best mulig tilbud, og det mener vi de får på et barnehus, sier Aas-Hansen.

Hun viser til at der kan barna også bli undersøkt av medisinsk personell og at omgivelsene er tilrettelagt for at barn skal trives best mulig.

Instruerer ikke domstolene

Selv om Justisdepartementet ikke vil instruere domstolene til å bruke barnehusene, er statssekretær Astrid Aas-Hansen klar på at de er kommet for å bli.

- Barnehusene innebærer en betydelig styrke av barnets rettssikkerhet, så vi kommer ikke til å gå tilbake av bruken av barnehusene.

Bred støtte

Politiet i Troms og Finnmark bryter svært ofte fristen for dommeravhør av barn.

Det skyldes både mangel på personell med rette kunnskap og kapasitet i politiet sier Statsadvokat Ole B. Sæverud.

- Vi ser også at enkelte domstoler nekter å bruke Barnehuset i Troms og det føre til flere brudd på fristen for avhør, sier Sæverud.

Han får støtte fra lederen i Justiskomiteen på stortinget Anne Marit Bjørnflaten.

- Jeg liker ikke de signalene jeg hører her. Dersom enkelte domstoler ikke vil bruke barnehusene kan det undergrave husets funksjon.

Skåne barn

For å skåne barn fra å møte i retten blir det tatt dommeravhør. Avhøret blir tatt opp på film og skrevet ut.

Går saken til retten vises filmen fram som et ledd i bevisføringen i straffesaken.

I følge straffeprosessloven skal avhøret gjennomføres så fort som mulig og ikke senere enn 14 dager etter at politiet har fått anmeldelsen.

Justisdepartementet vil i løpet av året ha klart hvilke tiltak som skal settes inn for at alle domstolene skal bruke barnehusene til dommeravhør av barn.