Avgiftshåp for byene

Tromsø og Bodø får trolig også nyte godt av redusert arbeidsgiveravgift, tror kommunalministeren.

Åslaug Haga
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Disse to byene kan trolig også få gjeninnført differensiert arbeidsgiveravgift, på lik linje med resten av landsdelen.

EFTAs kontrollorgan ESA mener Tromsø og Bodø har for stor vekst i befolkning og økonomi til at de skal kunne sortere under ordningen. Likevel mener kommunal- og regionalminister Åslaug Haga at det er håp.

Høyere avgift

- De to største byene i landsdelen må få særskilte vilkår for å bli godkjent innenfor EU-regelverket. Det kan bety at avgiftssatsen blir litt høyere i Tromsø og Bodø, enn i landsdelen for øvrig, sier hun.

Hun sier den differensierte arbeidsgiveravgiften mest sannsynlig blir gjeninnført i Alta, Harstad og Hammerfest i tillegg til de andre kommunene i Nord-Norge.